• Education is the movement
  from darkness to light.
 • Education is the movement
  from darkness to light.
 • Education is the movement
  from darkness to light.
 • Education is the movement
  from darkness to light.
Toppers (ICSE)
2016-17

RAMAN SAINI
94.20%

JATIN TRIPATHI
91.20%

PRAGATI SAHU
90.20%

RICHA YADAV
89.20%

ANIRUDH SHARMA
88.80%

YASHIKA GUPTA
87.80%

SHRIYANSH BOHRE
86.60%

SOMYA YADAV
86.60%

PRASHANT RAI
86.60%

PRASHANT SAHU
84.40%
2015-16
2014-15