CBSE CLASS XII TOPPERS
2018-19

Raman Saini
92.8%

Jaydeep Patel
90.6%

Nisha
90.4%

Nitin Kushwaha
90.2%

Ravikesh Patel
90%

Shipra Gupta
89.6%

Piyush Kant Singh
87.8%

Shriyansh Bohre
87.4%

Prashant Sahu
87.2%

Rishabh Patel
87%
2017-18