Toppers (ICSE)
2022-23

SMRITI TIWARI
96.6%

VISHAKHA SINGH GAUTAM
96.4%

SARTHAK PATEL
96.2%

NISHI KUSHWAHA
94.4%

ARJUN MISHRA
94%

VEDANT GUPTA
93.8%

MOHIT YADAV
93.4%

KRISHNA PRATAP SINGH
92.4%

YASH RAJ
90.4%

ADITYA RAJ
88%
2021-22
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16