Toppers (ICSE)
2023-24

SHUBH SAHU
90%

PAVNI GUPTA
88.6%

SHIVAM SONKAR
84.20%

ANURAG VERMA
83.80%

PUSHKAR SINGH
82.80%

ARPIT SHARMA
81.40%

ABHINAV SAHU
80.20%

SHAKSHAM SAHU
77.20%

PRATHA YADAV
76.60%

NISHTHA SHRIVASTAVA
76.20%
2022-23
2021-22
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16