Toppers (ICSE)
2021-22

KAVYANJALI SHARMA
96.2%

NANDINI DUBEY
93.4%

HARSH SAHU
89.6%

HIMANSHU SAHU
88.8%

DIVYANSH YADAV
87.2%

_PRAYANSH PASTOR
87.2%

ARYAN SRIVASTAVA
86.6%

TEENA YADAV
86.4%

SALONI SHARMA
85.2%

AASHIKA KHAN
84.4%

HIMANSHU SIDDHA DUBEY
83.4%

ADARSH DANGI
82.8%

RAFAE TANVIR
82%

ASHISH KUMAR YADAV
81.8%

KHUSHI BHAIR
81.2%

MANVI SINGH
81%

KHUSHI KUSHWAHA
80.6%
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16