Toppers (ICSE)
2018-19

Arush Samele
96.4%

Ashish Kushwaha
96%

Hardik Gupta
91.6%

Nishant Omhare
91.4%

Ayush Arya
91%

Khushi Shrivastava
90.8%

Manal Siddiqui
90.4%

Mayank Rampuriya
90.4%

Abhishek Parmar
89.6%

Prachi Dangi
89.6%
2017-18
2016-17
2015-16